Swoją budową i funkcjonalnością Smartpole Crossing przypomina sygnalizację świetlną w której żółte ostrzegawcze sygnały świetlne są emitowane z wnętrza słupów kompozytowych w kierunku nadjeżdżających pojazdów w momencie, gdy pieszy zbliży się do przejścia.

W takiej sytuacji mówimy o przejściu urządzenia ze stanu czuwania do stanu ostrzegania aktywowanego przez system czujek kurtynowych lub radarowych odpowiedzialnych za detekcję pieszego zbliżającego się do strefy przejścia z lewej lub prawej strony jezdni.

Wyjątkową cechą systemu są wbudowane do wnętrza słupów głośniki odtwarzające zaprogramowany komunikat głosowy o dowolnej treści np. „zatrzymaj się zachowaj szczególną ostrożność upewnij się czy nikt nie nadjeżdża”. Tak generowany komunikat pomaga wzmóc czujność i koncentrację osobom niepełnosprawnym, niewidomym lub niedowidzącym oraz z „zatopionym wzrokiem w swoje smartfony, często nie zważając na nadjeżdżające pojazdy.

Oprócz systemu ostrzegania, który zapewnia skuteczną informację dla kierowców i pieszych bardzo ważnym elementem aktywnego przejścia wpływającym na widoczność pieszych jest właściwe doświetlenie całej strefy przejścia zgodnie z rekomendowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. W systemie Smartpole Crossing wymóg ten gwarantują zamontowane na słupach kompozytowych nowoczesne oprawy oświetleniowe LED z asymetrycznym rozsyłem światła, zapewniające dodatni kontrast odpowiedzialny za prawidłowe oświetlenie sylwetki przechodnia, bez oślepiania kierowców. Zainstalowane na słupach po obu stronach jezdni odblaskowe znaki drogowe D6 mają w standardzie opcję podświetlania swojej treści światłem stałym lub pulsującym zsynchronizowanym z lampami ostrzegawczymi LED i komunikatem głosowym.

Główne zalety aktywnego przejścia dla pieszych Smartpole Crossing

 • bardzo dobra widoczność sygnałów ostrzegawczych generowanych z słupów kompozytowych na odległość min 200m
 • aktywowanie sygnałów ostrzegawczych i dźwiękowych tylko w momencie, gdy piesi zbliżają się do strefy przejścia. Funkcjonalność systemu uwzględnia wprowadzone zmiany w Kodeksie Drogowym od 1.06.2021
 • kilkakrotnie tańsze od wybudowania pełnej sygnalizacji świetlnej
 • bardzo dobra widoczność pieszych w strefie przejścia dzięki oprawom oświetleniowym asymetrycznym
 • oprawy oświetleniowe prawo i lewo-stronne dla jezdni jednokierunkowych
 • opcjonalne zastosowanie specjalnych opraw oświetleniowych z możliwością regulowania natężenia oświetlenia za pomocą detektora ruchu
 • aktywowanie systemu tylko w momencie detekcji pieszego co wpływa na płynność ruchu drogowego
 • instalowane podświetlane znaki D6 z lewej lub prawej strony słupów kompozytowych w zależności od możliwości posadowienia słupów
 • możliwość instalacji znaków zespolonych D6 i T27
 • umieszczenie zasilaczy, sterowników, głośników i detektorów radarowych we wnętrzu słupów
 • zapewnienie komunikacji radiowej lub przewodowej między słupami w celu równoczesnego nadawania komunikatów przez obydwa słupy
 • możliwość redukcji natężenia komunikatu głosowego w porze nocnej
 • dzięki zastosowaniu dodatkowych akumulatorów umieszczonych w słupie istnieje możliwość wydłużenia czasu świecenia opraw po wyłączeniu zasilania ulicznego do 1 godz.
  Funkcjonowanie systemu detekcji i sygnałów ostrzegawczych świetlnych oraz głosowych przez 24/7 niezależnie od zasilania ulicznego.
  Kompozytowe słupy z możliwością montażu na fundamencie lub wkopywane