Tytuł projektu:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla ALUMAST SA”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Cele projektu:

Spółka chce zintensyfikować swoje działania na targach międzynarodowych.

Celem spółki jest pozyskanie dystrybutorów na danych rynkach docelowych. Grupą docelową dla Wnioskodawcy są hurtownie elektryczne, producenci opraw oświetleniowych, projektanci oświetlenia zewnętrznego oraz pozostałe firmy dystrybuujący słupy oświetleniowe na danych rynkach.

Okres realizacji : 01.08.2020 – 31.10.2020
Wartość projektu : 121 475,01 zł
Dofinansowanie ze środków unijnych: 121 475,01 zł (poziom dofinansowania 100 % całkowitych kosztów)

 

Tytuł projektu:

„Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zaimplementowanie nowoczesnych technologii w zakresie procesów produkcyjnych, kadrowych i zarządczych w firmie, oraz wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w komunikacji marketingowej, ułatwiające wdrożenie na rynek innowacyjnych produktów w dobie pandemii COVID-19”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest umożliwienie wdrożenia na rynek innowacyjnych produktów Wnioskodawcy w postaci ultralekkich słupów kompozytowych, elektroenergetycznych i oświetleniowych, spełniających normy w zakresie bezpieczeństwa biernego, z możliwością wyposażenia w funkcje SMART, poprzez digitalizację procesów zarządzania produkcją, kadrowych i biznesowych, wraz z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej (AR) oraz wirtualnej (VR) w komunikacji marketingowej.

Cele projektu:

Celem projektu jest umożliwienie wdrożenia na rynek innowacyjnych produktów Wnioskodawcy w postaci ultralekkich słupów kompozytowych elektroenergetycznych i oświetleniowych, spełniających normy w zakresie bezpieczeństwa biernego, z możliwością wyposażenia w funkcje SMART, poprzez digitalizację procesów zarządzania produkcją, kadrowych i biznesowych, wraz z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej oraz wirtualnej w komunikacji marketingowej.

Okres realizacji : 10.06.2020 – 11.12.2023
Wydatki kwalifikowalne projektu : 876 174,95 zł
Dofinansowanie ze środków unijnych:  744 748,69 zł (poziom dofinansowania 85% kosztów kwalifikowalnych)