Profesjonaliści na rzecz biernego bezpieczeństwa

Wywodzący się ze Szwecji program „Wizja Zero” to działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jego celem jest zminimalizowanie do zera liczby śmiertelnych ofiar wypadków na drogach. To podejście jest nam bardzo bliskie; z pełną odpowiedzialnością, w oparciu o doświadczenie i kompetencje wspieramy w tym zakresie zarządców dróg, projektantów i wykonawców, dla których bezpieczna infrastruktura drogowa i oświetleniowa jest priorytetem.

Jak działamy?

Eksperckie wsparcie

Czynnie uczestniczymy m.in. w pracach:

  • Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Drogownictwa
  • Polskiego Komitetu Normalizacji

Naszym celem jest wypracowanie standardów, służących poprawie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania po intensywnie rozwijającej się sieci dróg w Polsce. Każde uratowane życie ludzkie jest dla nas motywatorem do poszukiwania najlepszych i najbardziej skutecznych elementów infrastruktury.

Bezpieczeństwo w standardzie

Kompozytowe słupy oświetleniowe oraz energetyczne i teletechniczne produkowane przez NCT spełniają najwyższe standardy w zakresie biernego bezpieczeństwa i przyczyniają się do osiągnięcia takich efektów jak:

redukcja liczby wypadków
redukcja liczby wypadków z infrastrukturą drogową
zmniejszenia skutków zderzeń pojazdów z słupami
zmniejszenia skutków zderzeń pojazdów z słupami
oszczędności w budżecie inwestycji
oszczędności w budżecie inwestycji drogowych (brak konieczności montażu barier ochronnych, osłaniających słupy, który nie spełniają wymagań biernego bezpieczeństwa)