Jako lider technologii kompozytowych działamy z pełną odpowiedzialnością i świadomością, że wzrost i sukces biznesowy obejmuje także zaangażowane działanie na rzecz społeczności i ochrony zasobów naturalnych. Opierając się na naszej wiedzy, doświadczeniu i bliskim nam wartościom w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju szczególnie koncentrujemy się na sześciu z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Wśród nich są: