Prace nad zwiększeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego to wspólny wysiłek co najmniej kilku branż. Dlatego staramy się aktywnie uczestniczyć w spotkaniach, podczas których możemy wymienić się doświadczeniami, a także zapoznać ekspertów z zaletami produktów kompozytowych.

NCT bierze czynny udział w seminariach Biotop MGB TV , dedykowanych projektantom, zarządcom dróg, wykonawcom i inwestorom. Wykłady i prezentacje organizowane są w 12 największych miastach w Polsce – jeszcze zdążycie zapisać się na te organizowane po wakacyjnej przerwie!
Widzimy się:
14 listopada w Olsztynie
15 listopada w Gdańsku
6 grudnia w Krakowie
Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
Szczegóły na stronie: https://biotop.pl/