Kongres odbudowy Ukrainy Common Future, który odbył się 21 i 22 września, był przestrzenią dla paneli dyskusyjnych, seminariów, a także networkingu, by jak najlepiej przygotować podłoże prawno-gospodarcze do współpracy przy odbudowie Ukrainy.

NCT również gotowe jest wspierać naszych południowo-wschodnich sąsiadów w odnowie zniszczonych terenów – o tym jaką rolę w odbudowie mogą odegrać kompozyty, z Uczestnikami Common Future rozmawiał Krzysztof Joppke, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu.