Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International przyznała naszym oświetleniowym słupom kompozytowym Certyfikat Złotego Godła. Podczas uroczystej gali Europejskiego Forum Biznesu Jarosław Schabowski, Pełnomocnik Zarządu i Dyrektor ds. BRD i Rozwoju Kompozytów, odebrał w imieniu Firmy i Zarządu zdobyte wyróżnienie. 

Zdobycie Certyfikatu i prestiżowego Godła QI to dla nas potwierdzenie, że standardy, które stosujemy na co dzień, gwarantują klientom i konsumentom produkty na najwyższym poziomie. Dziękujemy za tę wyjątkową nagrodę.

Europejskie Forum Biznesu

Europejskie Forum Biznesu to doroczne wydarzenie powstałe z potrzeby dyskusji przedsiębiorców, samorządowców, naukowców i mediów o sprawach istotnych dla gospodarki w różnych jej obszarach. Stanowi miejsce wymiany myśli, poglądów, jak również praktycznej wiedzy zdobytej na bazie doświadczeń zawodowych managerów, przedsiębiorców, samorządowców, która może być dla innych źródłem nowych rozwiązań i inspiracją do rozwoju.

Ogólnopolskie wydarzenie biznesowe, połączone z uroczystą Galą odbyło się 1 grudnia 2023 r. w Krynicy-Zdroju, która dodatkowo przywitała licznie przybyłych gości piękną, zimową aurą. Wydarzenie obfitowało w panele dyskusyjne, podczas których rozmawialiśmy na istotne dla wszystkich branż zagadnienia związane z zarządzaniem, ekologią, medycyną czy też polityką pracowniczą. Celem EFB jest umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczestnikami, spotkania oraz integracja różnych środowisk: biznesowego, naukowego i samorządowego. Hasłem przewodnim forum było: „Gospodarka w obliczu zmian. Realia, strategie, perspektywy”.

Gospodarka zrównoważonego rozwoju, cyberbezpieczeństwo infrastruktur, normalizacja sztucznej inteligencji, arbitraż w dochodzeniu roszczeń za szkody, zarządzanie zespołem pracowników w przemyśle, skuteczne rekrutacje, zdrowie przyszłości w kontekście doskonalenia jakości produktów – to główne tematy, tegorocznego Europejskiego Forum Biznesu. Podczas wydarzenia wręczone zostały również nagrody w tegorocznych edycjach Programów: Najwyższa Jakość Quality International, Liderzy Społecznej Odpowiedzialności oraz Turystyczny Produkt Roku. Wręczone zostały również statuetki specjalne: Perły, Złote Perły, i Diamenty QI 2023 oraz Victory Biznesu 2023.

Wśród partnerów oraz patronów honorowych wydarzenia znaleźli się między innymi: Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Piotr Ryba, Burmistrz Krynicy-Zdroju, jak również Parlament Europejski, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Katedra Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Polski Komitet Normalizacyjny.

Mamy nadzieję, że konferencja była dla jej uczestników okazją do wymiany myśli, informacji i doświadczeń zawodowych i nawiązania nowych owocnych kontaktów biznesowych.

Program Najwyższa Jakość Quality International

To jeden z najdłużej istniejących na polskim rynku konkursów jakościowych, skierowany do producentów, usługodawców i instytucji, posiadających czytelną politykę jakości w odniesieniu do oferowanych produktów, świadczonych usług lub wdrożonych systemów zarządzania – organizacji mogących poszczycić się osiągnięciami na najwyższym, światowym poziomie. Istnieje nieprzerwanie od 17 lat.

Więcej: https://najwyzszajakoscqi.pl/