Bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) to szerokie pojęcie, które dotyczy zarówno kierowców, rowerzystów, jak i pieszych. W jego zakres wchodzą nie tylko zasady poruszania się po drogach, oznakowanie, czy rozwiązania inżynieryjne, ale także elementy infrastruktury drogowej oraz działania i strategie, których celem jest zapobieganie wypadkom drogowym, a także minimalizowanie ich skutków. Coraz częściej ich skuteczność wspiera nowoczesna technologia.

Projektowanie bezpiecznych dróg i pojazdów, tworzenie i egzekwowanie przepisów ruchu drogowego, edukacja użytkowników dróg, czy stosowanie nowoczesnych materiałów, które mogą zapewnić większą ochronę – to wszystko składa się na dążenie do tzw. Wizji Zero.
U jej podstaw leży założenie, że żaden uczestnik ruchu drogowego nie chce wyrządzić szkody ani sobie, ani innym, a każdy wypadek drogowy jest potencjalnie do uniknięcia. Głównym celem tego podejścia jest redukcja ofiar śmiertelnych i ciężkich urazów do zera.

Wizja Zero. W drodze do do bezpieczeństwa absolutnego

Wdrożenie w życie założeń Wizji Zero wymaga kompleksowego i wielowątkowego podejścia, w tym:
– edukacji i zwiększania świadomości o zagrożeniach drogowych i sposobach ich unikania
– stosowania i egzekwowania przepisów ruchu drogowego
– zapewnienia szybkiej i skutecznej pomocy poszkodowanym w wypadkach
– projektowania bezpiecznych dróg i infrastruktury drogowej.

Ten ostatni element to specjalność NCT S.A. Kompozytowa infrastruktura drogowa i oświetleniowa to realne wsparcie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a dążenie do Wizji Zero jest jednym ze strategicznych kierunków firmy.

Jesteśmy nie tylko producentami słupów oświetleniowych i rozwiązań kompozytowych, ale aktywnie pracujemy na rzecz poprawy bezpieczeństwa – mówi Rafał Bednarczyk, prezes Zarządu NCT S.A. – Nasi eksperci uczestniczą w pracach Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Drogownictwa oraz Polskim Komitecie Normalizacji, wypracowując standardy służące poprawie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania po drogach – dodaje Bednarczyk.

Słupy kompozytowe… wybaczają kierowcom

Aby znormalizować wytyczne związane z bezpieczeństwem drogowym, wprowadzona została norma PN-EN 12767. Dotyczy ona wymogów, jakie muszą spełniać konstrukcje wsporcze dla urządzeń drogowych. Określa ona także metody badań, jakimi należy weryfikować wytrzymałość m.in. słupów oświetleniowych. Norma ta wyróżnia trzy kategorie bezpieczeństwa biernego konstrukcji wsporczych:

  • pochłaniające energię w wysokim stopniu (HE)
  • pochłaniające energię w niskim stopniu (LE)
  • nie pochłaniające energii (NE)

W praktyce oznacza to, że po zderzeniu pojazdu z słupem kompozytowym konstrukcja słupa nie pochłania energii uderzenia i kładzie się, nie stanowiąc zagrożenia dla uczestników kolizji i auta.

Słupy kompozytowe NCT… wybaczają kierowcom

Jedynymi materiałami, które pozwalają uzyskać najwyższe normy biernego bezpieczeństwa, są właśnie kompozyty.

 

Powstają poprzez połączenie dwóch lub więcej komponentów o różnych właściwościach fizycznych lub chemicznych, a efekt synergii daje materiał o nowych właściwościach. W branży motoryzacyjnej i infrastrukturalnej cenione są przede wszystkim za wytrzymałość, lekkość oraz odporność na korozję.

 

W budownictwie drogowym stosowanie kompozytów pozwala na tworzenie trwalszych i bardziej elastycznych konstrukcji, takich jak mosty czy bariery energochłonne, które lepiej znoszą skutki wypadków i warunki atmosferyczne – wyjaśnia Rafał Bednarczyk. – Materiały kompozytowe znajdują również zastosowanie w produkcji znaków drogowych i słupków, które są nie tylko trwalsze, ale również umożliwiają nam wyposażanie słupów oświetleniowych czy elementów przejść dla pieszych w dodatkowe funkcje, takie jak oświetlenie LED, poprawiające widoczność czy elementy dźwiękowe, wpływające na wzrost bezpieczeństwa pieszych – dodaje ekspert.

Efekt? Produkty NCT spełniają najwyższe standardy w zakresie biernego bezpieczeństwa i przyczyniają się do:
– redukcji liczby wypadków z infrastrukturą drogową
– zmniejszenia skutków zderzeń pojazdów z słupami
– oszczędności w budżecie inwestycji drogowych (brak konieczności montażu barier ochronnych, osłaniających słupy, które nie spełniają wymagań biernego bezpieczeństwa

Gdy bezpieczeństwo to priorytet

Kompozytowy słup oświetleniowy o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Lekka konstrukcja wspiera bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego skuteczniej niż tradycyjne rozwiązania.

Technologia kompozytowa do zadań specjalnych

Żerdzie energetyczne cechują się wysoką wytrzymałością fizyko – mechaniczna oraz niewielką masą, umożliwiającą sprawny transport nawet w najbardziej niedostępnym terenie.